Pouczenie o stosowaniu praw konsumenta

Informacje dotycząca prawa konsumenta do odstąpienia od umowy1. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wygasa 14 dnia od momentu odebrania przez Państwa lub osobę trzecią, z wyjątkiem przewoźnika, towaru albo ostatniej jego części (elementu).

Prosimy o informowanie nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy na drodze wyraźnego oświadczenia – pisma wysłanego na adres Mineral Pharmacy, s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praga 1, Republika Czeska. W tym celu zlecamy skorzystanie poniższego formularza odstąpienia od umowy.

Powiadomienie o chęci odstąpienia od umowy należy wysłać najpóźniej ostatniego dnia okresu prawnego na odstąpienie od umowy.

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy

Po odstąpieniu od umowy zwrócimy wszystkie płatności dokonane w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu, w tym koszt dostarczenia towaru do Państwa. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeśli została wybrana inna niż standardowo oferowana przez nas metoda dostawy.

Zwrot pieniędzy nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zostaną one wypłacone w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności za zamówienie, bez pobierania dodatkowych opłat, chyba że zostanie wyrażona wyraźna zgodna na inną formę zwrotu kosztów.

Zwrot za zakupiony towar nastąpi po otrzymaniu towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy, na nasz adres lub po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Ponoszą Państwo bezpośredni koszt zwrotu towaru.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejszym powiadamiam Sprzedającego Mineral Pharmacy, s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, że odstępuję od umowy

- numer faktury: .....................................................................
- zwracany towar: .....................................................................
- data otrzymania: .....................................................................
- imię i nazwisko konsumenta: ...........................................
- adres konsumenta: .....................................................................
- podpis konsumenta: .....................................................................
- data: .................................................................................